QUẢ BÓNG ĐÁ FUTSAL

QUẢ BÓNG ĐÁ FUTSAL

Mô tả* KÍCH THƯỚC BÓNG: SIZE SỐ 4* RUỘT BÓNG: CAO SU BUTYL KHÔNG THẤM NƯỚC* TRỌNG LƯỢNG: 424G* CHU VI: 63.5-66.04 CM* SẢN XUẤT TẠI PAKISTAN* KHÂU THỦ CÔNG, ĐẠT TIÊU CHUẨN THI ĐẤU...

420.000 VNĐ

QUẢ BÓNG ĐÁ HIKATO

QUẢ BÓNG ĐÁ HIKATO

Mô tả* KÍCH THƯỚC BÓNG: SIZE SỐ 4* RUỘT BÓNG: CAO SU BUTYL KHÔNG THẤM NƯỚC* TRỌNG LƯỢNG: 372G* CHU VI: 63.5-66.04 CM* SẢN XUẤT TẠI PAKISTAN* KHÂU THỦ CÔNG, ĐẠT TIÊU CHUẨN THI ĐẤU...

290.000 VNĐ

QUẢ BÓNG ĐÁ MISUGI

QUẢ BÓNG ĐÁ MISUGI

Mô tả* KÍCH THƯỚC BÓNG: SIZE SỐ 5* RUỘT BÓNG: CAO SU BUTYL KHÔNG THẤM NƯỚC* TRỌNG LƯỢNG: 410-445G* CHU VI: 68.5-71 CM* SẢN XUẤT TẠI PAKISTAN* KHÂU THỦ CÔNG, ĐẠT TIÊU CHUẨN THI ĐẤU...

320.000 VNĐ

QUẢ BÓNG ĐÁ SAKIRO

QUẢ BÓNG ĐÁ SAKIRO

Mô tả* KÍCH THƯỚC BÓNG: SIZE SỐ 5* RUỘT BÓNG: CAO SU BUTYL KHÔNG THẤM NƯỚC* TRỌNG LƯỢNG: 420-445G* CHU VI: 68.5-71 CM* SẢN XUẤT TẠI PAKISTAN* KHÂU THỦ CÔNG, ÁP DỤNG THEO TIÊU CHUẨN FIFA QUALITY...

520.000 VNĐ

QUẢ BÓNG ĐÁ SUBASA

QUẢ BÓNG ĐÁ SUBASA

Mô tả* KÍCH THƯỚC BÓNG: SIZE SỐ 5* RUỘT BÓNG: CAO SU BUTYL KHÔNG THẤM NƯỚC* TRỌNG LƯỢNG: 420-445G* CHU VI: 68.5-71 CM* SẢN XUẤT TẠI PAKISTAN* KHÂU THỦ CÔNG, ÁP DỤNG THEO TIÊU CHUẨN FIFA PRO...

620.000 VNĐ

Quả bóng