Cầu lông Vina Star 5 Sao đặc biệt

Cầu lông Vina Star 5 Sao đặc biệt

Cầu Vina Star 5 SaoCầu Vina Star 5 Sao Đặc Biệt - Lông cầu dai, bay khá đầm cầu, dễ diều khiển- Cầu có độ bền cao- Đánh đôi, đơn đều tốt- Cầu lông Vinastar được sản xuất tại Việt Nam- Cầu lông Vi...

220.000 VNĐ

Quả cầu lông