Vợt Cầu Lông Pride Conuer x24

Vợt Cầu Lông Pride Conuer x24

Vợt Cầu Lông Pride Conuer x24Trọng lượng: 82 +/- 2grĐộ cân bằng: 293 +/- 5mmĐộ căng dây tối đa: 28-30 Lbs (12,7 -13,6kg kg)...

510.000 VNĐ

Vợt Cầu Lông Pride Speed 90

Vợt Cầu Lông Pride Speed 90

Vợt Cầu Lông Pride Speed 90Trọng lượng: 82 +/- 2grĐộ cân bằng: 293 +/- 5mmĐộ căng dây tối đa: 28-30 Lbs (12,7 -13,6kg kg)...

510.000 VNĐ