Dây tennis Ice Code

319,000

Màu sắc: Ice

Gauge:17,18

.Đóng gói: vỉ (bộ) 12,2m, cuộn (bành) 110m, 200m.

Nhà sản xuất: Major Sport, RD 307, 78810 Feucherolles, France

Trong kho

Số lượng