Graphene 360+ SPEED MP LITE

4,690,000

Mã sản phẩm: 234020

Công nghệ: Graphene 360+Vành vợt: 23mm

Diện tích mặt vợt: 645 cm2/100 in2

Trọng lượng: 275gr

Điểm cân bằng: 330 mm

Chiều dài vợt: 685 mm/27.0 in

Cấu trúc dây: 16/19

Trong kho

Số lượng