Graphene Radical Tour

2,790,000

Mã sản phẩm: 235200

Công nghệ: YouTek Graphene Speed Lite

Số dày vành vợt: 24 mm

Diện tích mặt vợt: 660 cm²/102 in2

Trọng lượng: 260 g

Điểm cân bằng: 340.0 mm

Chiều dài: 685 mm

Quấn cán: Hydrosorb Pro

Cấu trúc dây: 16/19

Trong kho

Số lượng