DHS PG5X L
DHS PG5X L

DHS PG5X L

Thông tin chung CỐT VỢT BÓNG BÀN DHS PG5X-LDHS là hãng bóng bàn hàng đầu thế giới và đứng đầu Trung Quốc.Hầu hết 100% các vận động vien Trung Quốc đều sử dụng sản phẩm của hãng bóng bàn DHS.Công n...

1.000.000 VNĐ