Xiom M 4.0 S

Xiom M 4.0 S

Hàng chính hãng của Xiom - Được sản xuất tại nhà máy tại Trung Quốc...

500.000 VNĐ

Xiom M 5.5 S

Xiom M 5.5 S

Hàng chính hãng của Xiom - Được sản xuất tại nhà máy tại Trung Quốc...

600.000 VNĐ

Xiom M 7.0 S

Xiom M 7.0 S

Vợt dán sẳn Xiom  M 7.0 SHàng chính hãng của Xiom - Được sản xuất tại nhà máy tại Trung Quốc...

700.000 VNĐ

Vợt dán sẳn Xiom