729 C2

729 C2

Thông tin chung Loại : All     Tốc độ : 70         Kiểm soát : 75        Trọng lượng : 82(+-)3gr     ...

230.000 VNĐ

Có hàng

729 C3
729 C3

729 C3

Thông tin chung Loại : All++     Tốc độ : 75         Kiểm soát : 70        Trọng lượng : 82(+-)3gr    ...

210.000 VNĐ

729 F3
729 F3

729 F3

  Thông tin chung Loại : Off+     Tốc độ : 95         Kiểm soát : 65        Trọng lượng : 85(+-)3gr  &nb...

650.000 VNĐ

Hết hàng

729 F5
729 F5

729 F5

Thông tin chung Loại : Off+     Tốc độ : 98         Kiểm soát : 65        Trọng lượng : 85(+-)3gr     Cấu tạo :...

670.000 VNĐ

Hàng sắp về

729 Hinoki Carbon
729 Hinoki Carbon

729 Hinoki Carbon

Thông tin chung Loại Off+ Tốc độ 98 Kiểm soát 56 Kích thước & Trọng lượng Kích thước Dài 257 mm - Ngang 150 ...

600.000 VNĐ

4.5/5

Hết hàng

729 Khóa tốc độ
729 Khóa tốc độ

729 Khóa tốc độ

Thông tin chung Loại Off+ Tốc độ 90-94 Kiểm soát 56-52 Kích thước & Trọng lượng Kích thước Dài 257 mm - Ngan...

320.000 VNĐ

Hết hàng

729 Pro XF
729 Pro XF

729 Pro XF

Thông tin chung Loại Off+ Tốc độ 92-96 Kiểm soát 56-52 Kích thước & Trọng lượng Kích thước Dài 257 mm - Ngan...

320.000 VNĐ

Hết hàng

729 Toxic 3

729 Toxic 3

Thông tin chung Loại Off Tốc độ 92 Kiểm soát 56 Kích thước & Trọng lượng Kích thước Dài 257 mm - Ngang 150 m...

350.000 VNĐ

Hết hàng

729 Z2

729 Z2

Thông tin chung Loại : Off+     Tốc độ : 90         Kiểm soát : 65        Trọng lượng : 85(+-)3gr    ...

530.000 VNĐ

Hết hàng

729-V5

729-V5

Thông tin chung Loại : Off    Tốc độ : 90         Kiểm soát : 65        Trọng lượng : 85(+-)5gr     C...

415.000 VNĐ

Hết hàng

729-V6

729-V6

Thông tin chung Loại : Off+    Tốc độ : 96         Kiểm soát : 65        Trọng lượng : 85(+-)5gr     Cấu tạo :&...

635.000 VNĐ

Hết hàng

Vợt 729 1 Star

Vợt 729 1 Star

Thông tin chung - Vợt dán sẳn chính hãng 729 1 Star - Bộ vợt này là lựa chọn rất kinh tế cho những đối tượng chơi giải trí trong cơ quan, sinh viên và những người mới bắt đầu tập chơi. Sản...

400.000 VNĐ

Vợt 729 2 Star

Vợt 729 2 Star

Thông tin chung - Vợt dán sẳn chính hãng 729 2 Star - Bộ vợt này là lựa chọn rất kinh tế cho những đối tượng chơi giải trí trong cơ quan, sinh viên và những người mới bắt đầu tập chơi. Sản...

530.000 VNĐ

Vợt 729 3 Star

Vợt 729 3 Star

Thông tin chung - Vợt dán sẳn chính hãng 729 3 Star - Bộ vợt này là lựa chọn rất kinh tế cho những đối tượng chơi giải trí trong cơ quan, sinh viên và những người mới bắt đầu tập chơi. Sản...

650.000 VNĐ