Avalox Blue Thunder 555

Avalox Blue Thunder 555

Thông tin chung Loại : Off-     Tốc độ : 84         Kiểm soát : 85        Trọng lượng : 8gr     Cấu t...

1.250.000 VNĐ

Hết hàng

Avalox Blue Thunder 777

Avalox Blue Thunder 777

Thông tin chung Loại : Off+      Tốc độ : 93          Kiểm soát : 57        Trọng lượng : 8gr   ...

1.350.000 VNĐ

Hết hàng

Avalox Edge 7

Avalox Edge 7

Thông tin chung Loại : Off      Tốc độ : 92         Kiểm soát : 64        Trọng lượng : 88gr    ...

890.000 VNĐ

Hết hàng

Avalox J Power

Avalox J Power

Thông tin chung Loại : Off +     Tốc độ : 95          Kiểm soát : 98       Trọng lượng : 85gr     Cấu...

1.750.000 VNĐ

Có hàng

Avalox J Tech

Avalox J Tech

Thông tin chung Loại : Off     Tốc độ : 90          Kiểm soát : 100       Trọng lượng : 89gr     Cấu ...

1.650.000 VNĐ

Hết hàng

Avalox P500

Avalox P500

Thông tin chung Loại : Off-      Tốc độ : 85         Kiểm soát : 84        Trọng lượng : 85gr    ...

1.250.000 VNĐ

Hàng sắp về

Avalox P700

Avalox P700

Thông tin chung Loại : Off      Tốc độ : 91         Kiểm soát : 72        Trọng lượng : 85gr    ...

1.350.000 VNĐ

Hết hàng

Avalox Ruiba Carbon

Avalox Ruiba Carbon

Thông tin chung Loại : Off +     Tốc độ : 92          Kiểm soát : 72       Trọng lượng : 92gr  +/-5gr     Cấu tạo :&...

1.900.000 VNĐ

Có hàng

Tosios

Tosios

Thông tin chung Loại : Off+     Tốc độ : 97          Kiểm soát : 62        Trọng lượng : 88gr    ...

3.200.000 VNĐ

Hết hàng