Yinhe T9

Yinhe T9

Thông tin chung Loại : Off+    Tốc độ : 65/94    Kiểm soát : 80/70     Trọng lượng : 88gr     Cấu tạo :  5 Gỗ  + 1 L...

900.000 VNĐ

Yinhe T9 Pro

Yinhe T9 Pro

Thông tin chung Loại : Off+    Tốc độ : 65/94    Kiểm soát : 80/70     Trọng lượng : 88gr     Cấu tạo :  5 Gỗ  + 1 L...

1.700.000 VNĐ

5/5

Cốt vợt đánh gai