Spinlord RD2
Spinlord RD2

Spinlord RD2

Thông số từ hãng - Tốc độ:  8.5      Kiểm soát:  9    Độ dày : 6.5   Trọng lượng : 88gr Đặc điểm đang cập nhật ..... ...

640.000 VNĐ

Spinlord Ultra Spin
Spinlord Ultra Spin

Spinlord Ultra Spin

Thông số từ hãng - Tốc độ:  7.5      Kiểm soát:  9    Độ dày : 6.9   Trọng lượng : 88gr Đặc điểm đang cập nhật ..... ...

690.000 VNĐ

Hết hàng