Adidas Challenge Speed
Adidas Challenge Speed

Adidas Challenge Speed

Thông tin chung Loại : Off+      Tốc độ : 96        Kiểm soát : 90        Trọng lượng : 88gr     Cấu tạo :...

890.000 VNĐ

Hết hàng

Adidas Avenger Carbon
Adidas Avenger Carbon

Adidas Avenger Carbon

Thông tin chung Loại : Off      Tốc độ : 95        Kiểm soát : 90   Trọng lượng : 90 gr     Cấu tạo : 7&nb...

1.850.000 VNĐ

Hết hàng

Adidas C300

Adidas C300

Thông tin chung Loại : Off      Tốc độ : 95        Kiểm soát : 93        Trọng lượng : 87gr     Cấu t...

1.300.000 VNĐ

Adidas C500

Adidas C500

Thông tin chung Loại : Off+      Tốc độ : 96        Kiểm soát : 92        Trọng lượng : 90gr     Cấu ...

2.400.000 VNĐ

Adidas Challenge Light
Adidas Challenge Light

Adidas Challenge Light

Thông tin chung Loại : ALL      Tốc độ : 81        Kiểm soát : 99        Trọng lượng : 78gr     Cấu tạo :&...

770.000 VNĐ

Vui lòng đặt hàng

Adidas FiberTec Classic
Adidas FiberTec Classic

Adidas FiberTec Classic

Thông tin chung Loại : Off      Tốc độ : 93        Kiểm soát : 88       Trọng lượng : 85gr     Cấu tạo : 5...

2.650.000 VNĐ

5/5

Hết hàng

Adidas FiberTec Extreme

Adidas FiberTec Extreme

Thông tin chung Loại : Off+      Tốc độ : 99        Kiểm soát : 85       Trọng lượng : 85gr     Cấu tạo : ...

2.200.000 VNĐ

Hết hàng

Adidas FiberTec Power

Adidas FiberTec Power

Thông tin chung Loại : Off+      Tốc độ : 97        Kiểm soát : 86       Trọng lượng : 85gr     Cấu tạo : ...

2.850.000 VNĐ

Có hàng

Adidas Hypertouch

Adidas Hypertouch

Thông tin chung Loại : Off      Tốc độ : 94        Kiểm soát : 94   Trọng lượng : 88 gr     Cấu tạo : ...

3.600.000 VNĐ

Hết hàng