Cốt vợt DHS Hurricane Hao 2

Cốt vợt DHS Hurricane Hao 2

Thông số Loại: Off++    Tốc độ : 94    Kiểm soát : 71   Trọng lượng : 89 (+_ 3) gr   Cấu tạo : 5 lớp gỗ   Độ dày  : ...

2.950.000 VNĐ

Hết hàng

Cốt vợt DHS Hurricane Hao III

Cốt vợt DHS Hurricane Hao III

Thông số Loại : Off ++  Tốc độ : 92    Kiểm soát : 98   Trọng lượng : 85gr   Cấu tạo : 4 lớp gỗ + 1 zylon carbon Đặc điểm ...

3.850.000 VNĐ

Hết hàng

Cốt vợt DHS Hurricane King II

Cốt vợt DHS Hurricane King II

Thông số Loại : Off++   Tốc độ : 94    Kiểm soát : 90   Trọng lượng : 86gr   Cấu tạo : 5 lớp gỗ Đặc điểm Sự pha trộn g...

3.050.000 VNĐ

Hết hàng

Cốt vợt DHS Hurricane King III

Cốt vợt DHS Hurricane King III

Thông số Loại : Off++   Tốc độ : 92    Kiểm soát : 92   Trọng lượng : 90gr   Cấu tạo : Koto+ Spruce + Ayous + 2 Carbon +2 Fiberglass. Đặc điểm ...

4.150.000 VNĐ

Hết hàng

Cốt vợt DHS Hurricane Long 2

Cốt vợt DHS Hurricane Long 2

Thông số Loại : Off++   Tốc độ : 97    Kiểm soát : 96   Trọng lượng : 89gr   Cấu tạo : 7 lớp gỗ Đặc điểm Được cấu tạo với cán cầm phù hợp với m...

4.250.000 VNĐ

Hết hàng

Cốt vợt DHS Hurricane Long 3

Cốt vợt DHS Hurricane Long 3

Thông số Loại : Off++   Tốc độ : 97    Kiểm soát : 89   Trọng lượng : 88gr   Cấu tạo : 7 lớp gỗ Đặc điểm - Thương hiệu : DHS - Loạ...

4.050.000 VNĐ

Hết hàng

Cốt vợt DHS Hurricane Long 5

Cốt vợt DHS Hurricane Long 5

Thông số Loại : Off++   Tốc độ : 98    Kiểm soát : 92   Trọng lượng : 96gr   Cấu tạo : 5 lớp gỗ và 2 lớp aryl-carbon  Đặc điểm -...

4.300.000 VNĐ

5/5
Cốt vợt DHS TG7-CP

Cốt vợt DHS TG7-CP

Thông số Loại : Off ++    Tốc độ : 97  Kiểm soát : 80            Trọng lượng : 95gr    Cấu tạo : 7 lớp gỗ Đ...

1.650.000 VNĐ

Hết hàng

DHS Hurrican DingNinh301

DHS Hurrican DingNinh301

Thông số Loại : Off++   Tốc độ : 90    Kiểm soát : 94   Trọng lượng : 86gr +/-3g   Cấu tạo : 7 lớp gỗ Đặc điểm   DHS HURRICAN DINGNIN...

1.650.000 VNĐ

Có hàng

DHS PG 9

DHS PG 9

Thông tin chung Speed  : 9.1 Control  : 8.8 Stiffness  : 6.0 - Average Hardness  : 6.7 - Medium hard ...

800.000 VNĐ

Có hàng