Xiom 19 Allround S
Xiom 19 Allround S

Xiom 19 Allround S

THÔNG TIN SẢN PHẨMSản phẩm nằm trong seri NOVUS nổi tiếng của XIOM đã được rất nhiều người chơi ở Việt Nam và trên Thế Giới biết đến;Với thiết kế được thay đổi với cán tay cầm được điều chỉnh phù hợp ...

950.000 VNĐ

Xiom 19 Axelo
Xiom 19 Axelo

Xiom 19 Axelo

THÔNG TIN SẢN PHẨMSản phẩm nằm trong seri NOVUS nổi tiếng của XIOM đã được rất nhiều người chơi ở Việt Nam và trên Thế Giới biết đến;Với thiết kế được thay đổi với cán tay cầm được điều chỉnh phù hợp ...

1.900.000 VNĐ

Xiom 19 Extreme S
Xiom 19 Extreme S

Xiom 19 Extreme S

THÔNG TIN SẢN PHẨMSản phẩm nằm trong seri NOVUS nổi tiếng của XIOM đã được rất nhiều người chơi ở Việt Nam và trên Thế Giới biết đến;Với thiết kế được thay đổi với cán tay cầm được điều chỉnh phù hợp ...

1.100.000 VNĐ

Xiom 19 Ignito
Xiom 19 Ignito

Xiom 19 Ignito

THÔNG TIN SẢN PHẨMSản phẩm nằm trong seri NOVUS nổi tiếng của XIOM đã được rất nhiều người chơi ở Việt Nam và trên Thế Giới biết đến;Với thiết kế được thay đổi với cán tay cầm được điều chỉnh phù hợp ...

1.800.000 VNĐ

Xiom 19 Offensive S
Xiom 19 Offensive S

Xiom 19 Offensive S

THÔNG TIN SẢN PHẨMSản phẩm nằm trong seri NOVUS nổi tiếng của XIOM đã được rất nhiều người chơi ở Việt Nam và trên Thế Giới biết đến;Với thiết kế được thay đổi với cán tay cầm được điều chỉnh phù hợp ...

1.100.000 VNĐ

Xiom 19 Stradivarius
Xiom 19 Stradivarius

Xiom 19 Stradivarius

THÔNG TIN SẢN PHẨMSản phẩm nằm trong seri NOVUS nổi tiếng của XIOM đã được rất nhiều người chơi ở Việt Nam và trên Thế Giới biết đến;Với thiết kế được thay đổi với cán tay cầm được điều chỉnh phù hợp ...

1.650.000 VNĐ

Xiom 19 Strato
Xiom 19 Strato

Xiom 19 Strato

THÔNG TIN SẢN PHẨMSản phẩm nằm trong seri NOVUS nổi tiếng của XIOM đã được rất nhiều người chơi ở Việt Nam và trên Thế Giới biết đến;Với thiết kế được thay đổi với cán tay cầm được điều chỉnh phù hợp ...

1.900.000 VNĐ

Xiom FEEL AX

Xiom FEEL AX

Thông tin chungXiom Feel AXGiá bán lẻ : 1.700.000 VNĐ Xếp hạng tốc độ: OFF + Cấu trúc vợt: Bề mặt KOTO / 5 lớp gỗ + 2 lớp SHARP FEEL ARAMID carbon Vật liệu đặc biệt: SHARP FEEL ARAMID CARBON Độ dà...

1.700.000 VNĐ

Xiom FEEL HX

Xiom FEEL HX

Thông tin chungXiom Feel HXGiá bán lẻ : 2.100.000 VNĐ Xếp hạng tốc độ: OFF Cấu trúc vợt: HINOKI bề mặt / 3 lớp gỗ + 2 lớp SHARP FEEL ARAMID carbon Vật liệu đặc biệt: SHARP FEEL ARAMID CARBON Độ dà...

2.100.000 VNĐ

Xiom FEEL HX PRO

Xiom FEEL HX PRO

Thông tin chungXiom Feel HX PROGiá bán lẻ : 2.600.000 VNĐ Xếp hạng tốc độ: OFF Cấu trúc vợt: HINOKI bề mặt / 3 lớp gỗ + 2 lớp SHARP FEEL ARAMID carbon Vật liệu đặc biệt: SHARP FEEL ARAMID CARBON Đ...

2.600.000 VNĐ

Xiom FEEL S7

Xiom FEEL S7

Thông tin chungXiom Feel S7Giá bán lẻ : 1.500.000 VNĐ Xếp hạng tốc độ: OFF Cấu trúc vợt: 7 lớp gỗ bề mặt KOTO Vật liệu đặc biệt: Độ dày vợt: 5.7mm Trọng lượng trung bình: 85g (độ lệch + - 3g) Kíc...

1.500.000 VNĐ

Xiom FEEL SX

Xiom FEEL SX

Thông tin chungXiom Feel SXGiá bán lẻ : 1.900.000 VNĐ Xếp hạng tốc độ: OFF Cấu trúc vợt: Bề mặt ANEGRE / 5 lớp gỗ + 2 lớp SHARP FEEL ARAMID carbon Vật liệu đặc biệt: SHARP FEEL ARAMID CARBON Độ dà...

1.900.000 VNĐ

Xiom FEEL ZX1

Xiom FEEL ZX1

Thông tin chungXiom Feel ZX1Giá bán lẻ : 2.300.000 VNĐ Xếp hạng tốc độ: OFF + Cấu trúc vợt: Bề mặt LIMBA / gỗ 5 lớp + 2 lớp WOOD FEEL ZEPHYLIUM Carbon Vật liệu đặc biệt: WOOD FEEL ZEPHYLIUM Độ dày...

2.300.000 VNĐ

Xiom FEEL ZXII

Xiom FEEL ZXII

Thông tin chungXiom Feel ZX2Giá bán lẻ : 3.500.000 VNĐ Xếp hạng tốc độ: OFF + Cấu trúc vợt: bề mặt HINOKI / tấm gỗ 5 lớp + 2 lớp WOOD FEEL ZEPHYLIUM Vật liệu đặc biệt: WOOD FEEL ZEPHYLIUM Độ dày v...

3.500.000 VNĐ

Xiom FEEL ZXIII

Xiom FEEL ZXIII

Thông tin chungXiom Feel ZX3Giá bán lẻ : 3.800.000 VNĐ Xếp hạng tốc độ: OFF + Cấu trúc vợt: bề mặt HINOKI / 5 lớp gỗ + 2 lớp WOOD FEEL ZEPHYLIUM Vật liệu đặc biệt: WOOD FEEL ZEPHYLIUM Độ dày vợt: ...

3.800.000 VNĐ

Cốt vợt XIOM