Xiom Extreme S

Xiom Extreme S

Thông tin chung Hãng :  Xiom           Loại : Off+      Tốc độ :   90       K...

1.000.000 VNĐ

Xiom Fuga
Xiom Fuga

Xiom Fuga

Thông tin chung Loại : Off-    Tốc độ : 90          Kiểm soát : 70        Trọng lượng : 85gr     Cấu ...

1.000.000 VNĐ

Xiom Hayabusa Z

Xiom Hayabusa Z

Thông tin chung Hãng :  Xiom           Loại :       Tốc độ :        Kiểm...

0 VNĐ

Có hàng

Xiom Hayabusa Z+

Xiom Hayabusa Z+

Thông tin chung Hãng :  Xiom           Loại : Off       Tốc độ :        ...

2.900.000 VNĐ

Có hàng

Xiom Hayabusa Zi

Xiom Hayabusa Zi

Thông tin chung Hãng :  Xiom           Loại :       Tốc độ :        Kiểm...

2.950.000 VNĐ

Có hàng

Xiom Hayabusa ZX

Xiom Hayabusa ZX

Thông tin chung Hãng :  Xiom           Loại : Off      Tốc độ :        Kiểm s...

2.650.000 VNĐ

Xiom Hayabusa ZX

Xiom Hayabusa ZX

Thông tin chung Hãng :  Xiom           Loại :       Tốc độ :        Kiểm...

2.650.000 VNĐ

Xiom Hayabusa ZXI

Xiom Hayabusa ZXI

Thông tin chung Hãng :  Xiom           Loại :  Off+     Tốc độ : 98      Kiểm soát :88  ...

2.950.000 VNĐ

Xiom Ignito

Xiom Ignito

Thông tin chung Loại : Off     Tốc độ : 95         Kiểm soát : 68        Trọng lượng : 88gr     Cấu t...

1.700.000 VNĐ

Xiom Offensive S

Xiom Offensive S

Thông tin chung Hãng :  Xiom           Loại : Off      Tốc độ :   85       Ki...

950.000 VNĐ

Có hàng

Xiom Solo
Xiom Solo

Xiom Solo

Thông tin chung Loại : Off     Tốc độ : 80         Kiểm soát : 80        Trọng lượng : 88gr     Cấu t...

1.000.000 VNĐ

Xiom Stradivrius
Xiom Stradivrius

Xiom Stradivrius

Thông tin chung Loại : Off+     Tốc độ : 90         Kiểm soát : 68        Trọng lượng : 88gr     Cấu ...

1.600.000 VNĐ

Xiom Strato

Xiom Strato

Thông tin chung  Loại Off++ Tốc độ 98 Kiểm soát 84 Kích thước & Trọng lượng Kích thước 158mm - 150mm ...

1.700.000 VNĐ

Xiom V1
Xiom V1

Xiom V1

Thông tin chung  Loại Off Tốc độ 90 Kiểm soát 84 Kích thước & Trọng lượng Kích thước 157.1mm - 151.5mm ...

1.400.000 VNĐ

Hết hàng

Xiom V1 Quad
Xiom V1 Quad

Xiom V1 Quad

Thông tin chung  Loại Off+ Tốc độ 100 Kiểm soát 80 Kích thước & Trọng lượng Kích thước 157.1mm - 151.5m...

1.700.000 VNĐ

5/5

Hết hàng

Cốt vợt XIOM