Tibhar Evolution MX-P 50

1,050,000

Dòng “P” là viết tắt cho Power (sức mạnh) và “S” viết tắt cho Spin (Xoáy).

Trong kho

Số lượng

Thông số

Dòng “P” là viết tắt cho Power (sức mạnh) và “S” viết tắt cho Spin (Xoáy).

Vì thế dòng EVOLUTION -P là dòng mút thiên về tốc độ, và  -S thiên về xoáy.

Pro Version! The rubber surface of the MX-P 50 degree version is identical to the rubber surface of the best selling Tibhar Evolution MX-P (47.5 degree), which is famous for its incredible grip and extraordinarily high spin.

Professional players have already had this high-performance harder sponge available to them and with the new generation of plastic balls being widely used, this rubber is now available to all players.

The original MX-P sponge is large-cell but the MX-P 50 degree sponge is smaller-cell. This small-cell version plays noticeably different with an increased forward and direct trajectory and speed.tibhar evolution mx p501

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Tibhar Evolution MX-P 50”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Sản phẩm đã xem gần đây